Träffa en brandman!

  • Sagostund

Hur kan det vara att jobba som brandman? Ta chansen och träffa en livs levande brandman! 

Brandmannen börjar med att läsa sagan "Bojan och brandbilen" av Johan Anderblad och Filippa Widlund. Sedan har vi ett samtal, barnen får ställa frågor och känna på utrustningen. 

För barn i åldern 5-7 år.


Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs måndagen den 2 december.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 13 januari.