Sagostund på Limhamnsbiblioteket

  • Litteratur
  • Sagostund


Följ med på äventyr i sagornas värld!

Sagostunden är på svenska.

Vid behov av hörslinga: Kontakta Limhamnsbiblioteket fyra veckor i förväg.


Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs måndagen den 2 december.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 13 januari.