Dramatisera historien - workshop för lärare

  • Samhälle/historia
  • Workshop
  • Dramapedagogik
  • Teaterpedagogik
  • mod

Vill du levandegöra historien med dina elever? Samtidigt som de får träna på att tala inför andra, samarbeta och vara i rörelse? Kanske söker du ett sätt att samverka med de estetiska ämnena? Då är du välkommen till en workshop  på Malmö Museer den 23 april kl 13-16. Dem leds av Anna Rasegård från Malmö Kulturskola och Marianne Bomgren från Skoletjenesten Öresund . 

Vi presenterar en modell för hur man kan dramatisera historieämnet. Vi prövade denna modell på en lägerskola om Tycho Brahe, arrangerad på Ven i september -19, med en dansk och en svensk klass i årskurs 5. Du kommer själv att få pröva arbetssättet samt få ta del av en helt ny lärarhandledning med elevmaterial på svenska och danska.

Tycho Brahe är ett exempel på innehåll, modellen kan användas på andra historiska händelser och levnadsöden, och anpassas till olika nivåer.

Har du frågor så kontakta oss: Anna Rasegård anna.rasegard@malmo.se  eller Marianne Bomgren, mb@skoletjenesten.dk