Makt över människor

Makt över människor, en utställning om Malmöhus från 1700-talet till idag.

Möt livsöden från pestens härjningar, straff och avrättningar, fångars brott och umbäranden i fängelset.