Drakungar - Teater 23

En fantasyberättelse om syskonbråk och smådrakar. 

Hemma i drakgrottan vankas det återigen bråk och osämja. De två drakbarnen har ännu en gång råkat i luven på varandra. Att det ska vara så svårt att komma överens, trots att drakmamman gång på gång har sagt åt sina ungar att försöka vara snälla mot varandra.

Drakungar är en fantasyberättelse om den till synes eviga kampen två smådrakar mellan. Om den glödande ilskan man känner i sin lilla kropp, när man inte vill behöva dela sin tillvaro, sitt hem och framför allt sin mammas kärlek med ett irriterande syskon. Efter föreställningen bjuds publiken in till att ihop med skådespelarna få upptäcka och leka i drakgrottan.

I arbetet med Drakungar har Teater 23 och regissören Iben West återigen fokuserat på att skapa en trygg, engagerande och underhållande scenkonstupplevelse för barn i den unga förskoleåldern. Föreställningen kommer att arbetas fram under en uppsökande repetitionsprocess, där barn i målgruppsåldern kommer att få möta det konstnärliga teamet i en serie workshops. 

Här finns ett pedagogiskt brev inför föreställningen!

Här finns pysselmaterial!


Fördelning av platser till förskolor som står näst i tur görs onsdagen den 8 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 27 januari

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus