Resebyrån "Flyg och Far", Teater för klass 2, Ängsdals skola

  • Teater
  • Natur och teknik
  • Teaterpedagogik

En teaterpjäs om rymden. Resebyrån ”Flyg och Far” tar oss med på en resa ut i rymden Och tillsammans med några gamla rymdforskare landar vi på Venus och Mars. Med hjälp av teater och sång kopplar teaterpedagog Anna Rasegård estetiska processer till skolans styrdokument. Ett samarbete mellan Kulturkopplingen på Malmö Kulturskola och Ängsdals skola åk. 2.