Rörelse mitt i konsten - Malmö konsthall

Välkommen att uppleva vårens måleriutställning på Malmö Konsthall med hela kroppen!  

En bildpedagog från Malmö Konsthall och en rörelsepedagog från Kreativt Lärcentrum tar med elevgruppen på en interaktiv resa genom utställningen, där den egna kroppen och rörelsen är våra främsta verktyg.  

De två konstnärerna Ragna Bley (f. 1986) och Inger Ekdahl (f. 1922 d. 2014) har båda skapat abstrakta målningar, men med helt olika uttryck. Barnen kommer med rörelseglädje, lek och upplevelser med alla sinnen få utforska både strikta geometriska bilder och organiska mönster delvis skapade med hjälp av slumpen.  

Besöket är sammanlagt 60 minuter och riktar sig till F-klass och ÅK 1.  

Samarrangemang mellan Enheten för kulturarrangemang, Kreativt Lärcentrum, Malmö Kulturskola och Malmö Konsthall.


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus