Dröm vidare

Evenemang inställt

  • Skolbio

Regi: Rojda Sekersöz, Sverige 2017, drama 90 minuter, 11 årsgräns, tal: svenska, text: svenska 

Målgrupp: åk 8-gymn 

Mirja måste finna sin plats i världen efter ett avtjänat fängelsestraff. När hon lyckas få ett jobb som hotellstäderska börjar hon leva ett dubbelliv. Hon slits mellan sin sjuka mamma och sina gamla vänner som varit som hennes riktiga familj. Hon ställs inför valet att förändra sitt liv eller fortsätta som förr. Dröm vidare har beskrivits som “en efterlängtad käftsmäll om vänskap, lojalitet, identitet och klass” och är på samma gång verklighetsnära och drömsk. En rörande film om systerskap, drömmar, lojaliteter och att bli vuxen. Hur hittar man sin plats i livet när framtiden redan verkar krokigt utstakad på grund av bakgrund och förutsättningar. 

Det finns en filmhandledning till filmen: https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/drom-vidare.pdf 

Filmen kan vara utgångspunkt för fortsatta samtal kring aktuella samhällsfrågor och mediernas roll. 


Fördelning av platser till förskolor/skolor som står näst i tur görs tisdagen den 21 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 3 februari.