Elina - som om jag inte fanns

  • Skolbio

Regi: Klaus Härö, Sverige 2002, drama 77 min, svenskt tal, rekommenderad från åk 2 

Tornedalen 1952. Nioåriga Elina bor i en stuga tillsammans med sin ensamstående mamma och två småsyskon. Elinas pappa är död och i saknaden efter honom söker hon tröst vid den farliga myren där hon tycker sig få kontakt med pappan. När Elina återvänder till skolan efter en tids sjukdom hamnar hon på kollisionskurs med sin nya lärarinna, Tora Holm. Elina protesterar då hon tycker Tora Holm är orättvis mot en klasskamrat. Tora Holm straffar Elina genom att behandla henne som luft. Trots att alla är införstådda med vad som sker vågar till en början ingen ställa sig på Elinas sida.  

Filmen Elina – som om jag inte fanns handlar om sorgen, kärleken, sveket och lojaliteten – om barnets överlevnadskamp mot den allra största förlusten. Men filmen är också en berättelse om det utanförskap som finskspråkiga barn utsattes för under den norrbottniska språkstriden, om deras kamp mot kluvenhet och självförakt. Samtidigt kommer den moderna tiden som öppnar dörren mot en möjlig förändring. 

Filmen baseras på en roman av Kerstin Johansson i Backe från 1974, “Som om jag inte fanns”. Romanen utspelar sig på 1930-talet medan filmen valt att utspelas på 1950-talet. Läs mer om filmens handling och anknytning till historia samt tips om hur man kan jämföra saker från gammal tid med modern tid i Filminstitutets filmhandledning. https://www.filminstitutet.se/contentassets/6ee5a182e8e5484794cdd97696a26585/elina.pdf  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mwx7lZ6RlMA 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus 

Fördelning av platser till skolor som står näst i tur görs tisdagen den 14 januari.

Resterande platser släpps måndagen den 27 januari.