Dokumentärfilm i skolan VT 2020

  • Film
  • Filmpedagogik

Under läsåret VT 2020 erbjuder filmpedagoger från Kulturkopplingen, Dokumentärfilm i skolan för åk.7-9.

I arbetet ingår två delar – planeringsmöte mellan filmpedagoger och lärare på skolan, där vi tillsammans sätter ramarna för samarbetet samt en dag då filmpedagog kommer ut till skolan och gör dokumentärfilm tillsammans med eleverna.

Filmpedagogens arbete i skolan kopplas till ordinarie undervisning och bidrar till att skapa lust och nyfikenhet till det egna filmskapandet samt inspirerar elever och lärare att arbeta med film i skolan.


Fördelning av platser till skolor som står näst i tur görs måndagen den 20 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 3 februari.