Framtiden är vår - Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseums utställning Shapeshiftershandlar om människan, vår samtid och framtiden. Människan har alltid funderat på framtiden för att försöka förstå vad som kommer att hända. Kanske tänker vi mer på framtiden än någonsin. Det sägs nämligen att den första människan som kommer att bli 200 år redan är född! Dessutom går vår tekniska utveckling snabbt, enligt vissa forskare kommer datorer (artificiella intelligens) år 2047 vara smartare än människan! Och hur ska vi lösa klimatfrågan 

Ordet Shapeshifterkommer från mytologins värld och beskriver någon som kan ändra form och egenskaper, vad kommer vi behöva förändra i framtiden? Med visningen och workshopen vill vi väcka tankar om vår samtid och framtiden. Vad tänker vi om framtiden? Vilket samhälle vill vi leva i? Och inte minst, hur vill vi att framtiden ska bli? 

I workshopen får eleverna arbeta i olika material för att genom skapande ta sig an dessa viktiga frågorDe får sedan möjlighet att se vad de skapat genom VR-teknik tillsammans med konstnären Pernilla Belfrage. Hur skulle världen kunna se ut genom ett par VR-glasögon?  

Workshopledare: Pernilla Belfrage 

Visning + workshop: 2 timmar 

 

  • Workshopen strävar efter att låta eleverna tänka kritiskt självständigt och i grupp, kommunicera sina tankar och vara beredd att motivera dem. 

  • Skolprogrammet är utformat för att passa moment i kursplanen för bild, samhällskunskap, historia och svenska.


Fördelning av platser till skolor som står näst i tur görs onsdagen den 22 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 3 februari.