SKROT en musiklekplats

Lek och spela i ett unikt upplevelserum. En musiklekplats där ni får uppleva och leka med musik och ljud. Musik ihop med rörelse, ljus, projicering och taktila material. Ni leker, spelar, hör, rör er, bygger, känner och ser musik. I upplevelserummet finns musiker och pedagoger som hjälper barnen med de olika utmaningarna i små grupper. En personaltät lugn, intressant och rolig musik och teknik-upplevelse är vår och Er gemensamma målsättning. 

Musikgruppen SKROT står bakom det nya upplevelserummet som är producerat med stöd av Kulturbryggan. Musikgruppen SKROT har 10 års jubileum år 2020 och vi som är med har jobbat som musiker och pedagoger i över 20 år i många olika skolformer.  


Minst 2 pedagoger per klass med vid varje tillfälle.

Pga rådande samhällssmitta så kommer det endast vara möjligt att boka en klass per tillfälle, dvs grupper från olika skolor kommer inte att blandas.


Platserna blir bokningsbara måndagen den 17 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus