BUFF: Kid Svensk

  • Skolbio

Finland 2007. Regi: Nanna Huolman. 90 min. Finska, Svenska tal.

Kid Svensk är en film om föräldrauppror, nyvaknad sexualitet och att växa upp som sverigefinne. Det är 1984 och 12-åriga Kirsi Ruotsalainen, eller Kid Svensk som hon kallar sig, tvingas mot sin vilja att åka till Finland med sin mamma, mammans väninna och dennas tonårige son. Det blir en resa som väcker starka känslor och där deras sverigefinska identitet står i fokus.


För att säkerställa en geografisk jämlikhet över staden får ett filmevenemang per klass / förskola bokas under BUFF. Görs fler bokningar kommer de att avbokas.