BUFF: Jag, Julia (film och workshop)

  • Skolbio

FILMVISNING + SAMTAL Rekommenderat för åk 7-8

Ett samtal om barn och ungas upplevelser av våld i nära relationer. 

Under samtalet tar vi avstamp i filmen Jag, Julia för att prata om hur barn påverkas av våld i nära relationer och hur vi påverkas av hur våld mot kvinnor och barn skildras i media och film. Moderator: Samtalet leds av Bridgett Stehag, verksamhetschef på Agera Kvinnojour.


 JAG, JULIA  kortfilm regi:Arvin Kananian. 15 min. Svenskt tal. Engelsk text.

14-åriga Julia försöker spela in en vlogg men avbryts när hennes kontrollerande och våldsamma pappa kommer hem. Julia försöker desperat få sin mamma att lämna honom, men det är inte så enkelt.


För att säkerställa en geografisk jämlikhet över staden får ett filmevenemang per klass / förskola bokas under BUFF. Görs fler bokningar kommer de att avbokas.