Att se på film i förskolan - fortbildning för personal i förskolan

Evenemang inställt

Förskolan ska uppmuntra och stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Foto, film och rörlig bil är en naturlig del i många barns liv. Att se film tillsammans och att genom filmkonsten förflyttas till en annan värld ger stora upplevelser och möjligheter till samtal. 

FÖRELÄSNINGEN HAR BLIVIT INSTÄLLD. ALLA BOKADE HAR FÅTT MAIL. VÅR FÖRHOPPNING ÄR ATT TILLFÄLLET KAN ERBJUDAS SENARE TILL DE SOM VARIT BOKADE.

Torsdag den 19 mars kl. 14.30-16.30 håller Nina Waldeborn, pedagogisk utvecklare i Malmö förskoleförvaltning, en föreläsning om hur film kan bli en ingång till skapande, utforskande och reflektion. Föreläsningen fördjupar filmavsnitten i dokumentet Kultur i förskolan - stöd och inspirationsmaterial , som gavs ut till Malmö förskolor 2018.

Film kan fungera som kunskapsbärare och ge inspiration till skapandeprocesser och lekar. Föreläsningen ger handfasta tips på hur man kan arbeta pedagogiskt med film i förskolan. Den ger verktyg för hur man kan förbereda inför en filmvisning, vad man skall uppmärksamma under en visning och hur man efteråt kan arbeta med det material som det blir av barnens reaktioner och intryck.

Föreläsningen hålls i Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15 B i Malmö. Platserna erbjuds kostnadsfritt via Kulturkartan. Ta gärna armkrok med en kollega och kom på föreläsningen.