Inspirationsdag för förskolans kulturombud - framflyttad

Evenemang inställt

Evenemanget framflyttat till ännu obestämt datum. 


Kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen bjuder in förskolans kulturombud till en inspirationsdag på temat: scenkonst


Tid: 8.30 - 15.00

Plats: Kulturhuset Mazetti

Vad? Dagen inleds av och med skådespelaren och dramatikern Jonas Karlström Hay (känd som karaktären ”Chefen” på SVT Barn).

Därefter får samtliga deltagare ta del av nedanstående workshops:


-  Dramaworkshop med pedagogiska utvecklingsteam, förskoleförvaltningen

-  Mimworkshop med Expressteatern

-  Scenografiworkshop med pedagogiska utvecklingsteam, förskoleförvaltningen

-  Sång- och röstworkshop med Ellinor Fryklund, Musik i Syd