Vi tänker på framtiden!

  • Bildkonst
  • Museum

Visning av Konstmuseets utställning Shapeshifters

Utforska tankar kring framtiden genom konsten!! 

Människan har alltid funderat på framtiden och kanske tänker vi mer på framtiden än någonsin. Det sägs nämligen att den första människan som kommer att bli 200 år redan är född. Dessutom går den tekniska utvecklingen snabbt, enligt vissa forskare kommer datorer (artificiell intelligens) år 2047 vara smartare än människan! Och hur ska vi lösa klimatfrågan?

Utställningstiteln Shapeshifters är lånad från mytologins värld. Shapeshifters beskriver förmågan att uppgå i ett helt annat väsen och därmed ändra både form och egenskaper. I myterna förvandlar gudarna människor till djur, växter och föremål – ofta för att bestraffa eller befria dem. Nu har vi tagit gudarnas plats och skapar den framtid vi har framför oss. Vilka framtidsscenarier ser du framför dig?

Visningen tar ca 45 minuter, 

Lärarhandledning skickas ut inför visningen 

Konstmuseet strävar efter ett aktivt och lustfyllt lärande. 

Visningarna bygger därför alltid på dialog och anpassas efter behov, ämne och ålder.