Serier från arkivet

  • Arkiv
  • Serier

Serier från arkivet

Teckna egna serier med Daria Bogdanska - en av Malmös främsta serietecknare.  Med inspiration från dramatiska händelser hämtade ur stadsarkivets samlingar ges barnen möjlighet att skapa sin egen berättelse. Rekommenderad ålder 9-13 år.

Evenemanget riktar sig till fritidshem. Som lärare får ni gärna informera och uppmuntra fritidshemspersonal att skaffa konto och boka evenemanget.