Besök av Vattenvetarbussen

Besök av Vattenvetarbuss

Vattenvetarna besöker er med sitt mobila vattenlaboratorium. I programmet ingår såväl förevisning som kreativ verkstad och livestreaming på en stor TV-skärm. Allt med vatten som tema.

(Förberedelser kräver tillgång till anvisad plats 45 minuter innan programmet startar och det är önskvärt att det finns tillgängligt kranvatten.)

Kontaktuppgifter: Ulf Bergendorff/ Malmö Museer 0708-444397 Felicia Österlund/ Malmö Museer 072-3681718