Lek med färg och form!

  • Bildkonst
  • Litteratur

Grön! Rund! Mjuk! 

Med hjälp av konsten leker och upptäcker vi färger och former. Tillsammans sätter vi ord på det vi upplever. Leken utgår från verk av konstnären Hilma af Klint och passande böcker. 

I samarbete med Moderna Museet Malmö.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus