En vindlande svindlande färd... Område Söder 2020

  • Dans
  • Musik


Följ med oss på en färd där vi tar oss till olika platser i världen. Kan vi dansa sanden? Kan vi sjunga vinden? Kan vi trumma skogen? Kom och prova med oss.

Vi som bjuder in är de pedagogiska utvecklingsteamen och kulturkopplingen

Välkomna hälsar, Annika Josefsson, Maria Rundquist Visser, Nina Waldeborn, Kalle Nimhagen, Erika Rosén, Anna Maria Rosén, Kalle Kronhamn och Malin Bejram Ellstöm   


Platserna blir bokningsbara för förskolor i Förskoleområde Söder måndagen den 17 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus