Sagostund på teckenspråk

  • Sagostund

Sagostund på teckenspråk med teckenspråkstolk Eva Zaar.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus