Jag är tid, jag är rum – Kollaborativet (Särskola)

Alla är vi kroppar. Kroppen är vår öppning mot världen. Genom upplevelsen av kroppen i världen förstår vi oss själva.  

Alla kroppar fungerar olika och har olika förmågor att ta in världen. Hur kan vi förstå oss själva på nytt och på nytt i mötet med rummet omkring oss?  

Följ med på en sinnlig upptäcktsresa i ljus, skuggor, speglingar, mjukt, hårt, skrovligt och kroppens klanger. Världar där kroppen och rummet får hitta en egen rytm att andas tillsammans. Rum att utforska, röras vid, förundras av, förändras i och vibrera mot. Ett nära varande i ett förhöjt nu.  

Jag är tid, jag är rum är ett 2-årigt konstnärligt undersökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonstupplevelser som utgår från de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har.  

Under hösten 2019 har Kollaborativet samarbetat med barn och pedagoger på Korrebäckens specialförskola i Malmö. Genom och utifrån denna gemensamma process, erbjuds nu denna scenkonstupplevelse som riktar sig till ALLA barn - oavsett, språk, funktion och ålder.  

Pga rådande samhällssmitta så kommer det endast vara möjligt att boka en särskolegrupp per tillfälle, dvs grupper från olika särskolor kommer inte att blandas. För att i möjligaste mån undvika smittspridning kommer alla utrymmen att rengöras mellan föreställningarna/workshopparna.


Platserna blir bokningsbara måndagen den 10 augusti.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus