Fredagssaga

  • Sagostund

Välkomna till sagoläsning vid vårt sagodraperi! Där läser vi några sagor med olika teman som barnen sedan får ställa frågor om. 

Läsningen förväntas pågå i 25-30 minuter.


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor tisdagen den 18 augusti.

Resterande platser släpps fritt tisdagen den 1 september.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus