BUFF: The Home in the Tree - biografvisning

  • Skolbio

Shù shàng yǒu gè hǎo dìfāng. Kina 2018. Regi: Zhang Zhonghua. 96 min. Kinesiskt tal. Svensk och engelsk text.

Ba-Wang är känd som klassens clown. Han kan omöjligt vara stilla och har svårt att passa in i skolans fyrkantiga mall. När en lärarvikarie inför nya metoder i undervisningen får Ba-Wang utlopp för sin kreativitet och det visar sig att han besitter oanade kvaliteter. En upplyftande film om vikten av att ges rätt förutsättningar i livet.


Filmfestivalen BUFF fick ställa in sina visningar i mars. Nu visas utvalda delar av BUFFs program som online-visningar, medan ett fåtal andra filmer kommer visas på biograf med möjlighet för en klass att delta. Den här filmen visas på biograf.  

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus