Förskoleförvaltningens Språkvecka


Språkveckan är ett återkommande evenemang som pågår under en vecka i maj varje år. Måndag - torsdag erbjuds evenemang runtom i staden och veckan avslutas på fredagen med en Språkfestival i Folkets park. De evenemang som läggs upp i Kulturkartan är en liten del av allt som pågår. Hör av dig till det pedagogiska utvecklingsteamet i ditt område för information om fler aktiviteter.


Under språkveckan synliggörs den mångfald och kraft som finns på våra förskolor i staden. Det verbala språket sammanflätat med rörelse, sång, musik, dans, konstruktion, drama, tecken, ikt, bild och form.  Samarbetsparter är kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret. 

Nedan kulturförvaltningens bidrag