Förskoleförvaltningen

Den 20-24 maj genomförs Språkveckan, ett arrangemang av förskoleförvaltningen. Under språkveckan synliggörs den mångfald och kraft som finns på våra förskolor i staden. Det verbala språket sammanflätas med rörelse, sång, musik, dans, konstruktion, drama, tecken, IKT, bild och form. 

Nedan finns de evenemang som genomförs för kommunala förskolor.

Fristående förskolor är välkomna att delta på Språkfestivalen som avslutar veckan i Folkets Park den 24 maj.

Information om hur Kulturbussen bokas till Språkfestivalen.