Barnkulturenheten - Skolbio

Kulturförvaltningen erbjuder skolbio kostnadsfritt till förskola, grundskola och gymnasiet i Malmö i ett utbud som presenteras för höst- och vårtermin. Visningarna arrangeras av barnkulturenheten på skoltid och bokas här i Kulturkartan. Filmvisningar kommer att erbjudas till alla åldersgrupper under ett läsår. Särskilt fokus riktas mot att nå alla barn och unga i årskurs 5 och årskurs 8.  Barnkulturenheten samarbetar även med flera filmfestivaler och dessa erbjudanden återkommer under samma perioder varje läsår. Till dessa visningar ingår oftast även ett efterföljande samtal med publiken.

Barnkulturenhetens publikvärdar möter upp klasserna på biografen och tar er närvaro samt introducerar filmen. På våra skolbiovisningar är det ej tillåtet med dryck eller förtäring inne i salongen. Medhavd mat får ej tas med in i foajé. De flesta filmvisningarna sker på biograferna Spegeln och Panora. För frågor kring skolbion vända er till skolbiosamordnaren på barnkulturenheten: skolbio@malmo.se. För brådskande frågor: tel. 0709-173828