BlacKkKlansman

Evenemang inställt

  • Skolbio

Regi: Spike Lee, USA 2018, drama/thriller, 130 min, rekommenderas för åk 8-gymnasiet, tal: engelska Text: svenska 


Det är tidigt 70-tal – en kaosartad tid kantad av slaget om medborgliga rättigheter. Ron Stallworth blir den första kriminalaren med afroamerikansk bakgrund på Colorado Springs-polisstation. Hans anställning välkomnas med skepticism och öppen hotfullhet av både kollegor och chefer. Helt orädd beslutar sig Stallworth för att göra sig ett namn och skapa förändring i samhället. Han ger sig djärvt ut på ett farligt uppdrag: att infiltrera och avslöja Ku Klux Klan. Förställd till rasist kontaktar Stallworth gruppen och snart blir han inbjuden i den innersta kretsen. Hans judiska kollega Flip Zimmerman får i uppdrag att låtsas vara honom på mötena med klanen. Tillsammans försöker det omaka paret hitta bevis för att kunna gripa de misstänkta terroristerna.  


Filmen BlacKkKlansman tar upp temat rasism i en given tidskontext men de idéer som rasismen vilar på har inte försvunnit. Filmen relaterar till vår tids föreställningar om ”de andra” och utgör därmed ett bra underlag för ett samtal om hur man i Sverige kan motverka rasismens spridning. 


Förbered klassen på att filmens tema kan kräva vissa förkunskaper då delar av filmens handlingsförlopp, liksom andra berättelser som rör rasism och medborgarrättsrörelsen i USA, är lättare att förstå med inblick i problematiken.  Ta därför reda på mer och prata om rasismens historia, slavhandeln men också om antisemitism och andra uttryck för xenofobi. Läs mer om bakgrundsmaterial i bifogad filmhandledning från Svenska Filminstitutet.