BUFF: The Home in the Tree + samtal

  • Skolbio

Shù shàng yǒu gè hǎo dìfāng. Kina 2018. Regi: Zhang Zhonghua. 96 min. Kinesiskt tal. Svensk och engelsk text.

Ba-Wang är känd som klassens clown. Han kan omöjligt vara stilla och har svårt att passa in i skolans fyrkantiga mall. När en lärarvikarie inför nya metoder i undervisningen får Ba-Wang utlopp för sin kreativitet och det visar sig att han besitter oanade kvaliteter. En upplyftande film om vikten av att ges rätt förutsättningar i livet.


För att säkerställa en geografisk jämlikhet över staden får ett filmevenemang per klass / förskola bokas under BUFF. Görs fler bokningar kommer de att avbokas.